Veckans Juridik: Könskvotering till styrelser föreslås igen – efter tio år av debatt

För tio år sedan lade juris doktor Catarina af Sandeberg fram ett lagförslag om könskvotering till bolagsstyrelser. Sedan följde tio år av debatt. I höstas beslutade regeringen att försöka driva igenom förslaget igen.  Gäster hos Veckans Juridik: Catarina af Sandeberg – juris doktor Claes Sandgren – professor i civilrätt, Stockholms universitet Rolf Åbjörnsson – advokat…

”Begåvning är jämnt fördelad över befolkningen – tillfaller inte ett visst kön heller inom juridiken”

DEBATT – av Louise Meijer, jurist och grundare av Justitiapriset Grundaren och inititiativtagaren av Justitiapriset – Louise Meijer – om varför priset är viktigt.  Kvinnor är i majoritet, inte bara på juristutbildningen, utan även bland de nyanställda på advokatbyråerna. Annorlunda är det på delägarnivå. På landets största advokatbyråer är knappt 15 procent av delägarna kvinnor.…