Hon har doktorerat på skattejuridiken i Öresundsregionen

Trots att världen blir mer globaliserad hänger den lagstiftning som reglerar staters beskattning inte med. Detta visar Yvette Lind i en ny avhandling som föreslår specialregler för Öresundsregionen – någonting som på sikt skulle kunna leda till bättre rättssäkerhet för gränspendlarna. – Det går att dels på kort sikt göra justeringar som enkelt kan implementeras…