”Nazister vill utplåna vår demokrati – men använder våra fri- och rättigheter för att få demonstrera”

Debattartikel från Dagens Juridik av Anna Rogalska Hedlund, jur. kand. specialiserad på fri- och rättighetsjuridik, tidigare medarbetare på Centrum för rättvisa, Europadomstolen och EU-kommissionen. Det är inte konstigt att folk blir förvirrade av att en organisation som till synes har till syfte att omkullkasta vår demokrati och utplåna våra fri- och rättigheter ska kunna åberopa…