Ladybloggen: ”Rättspolitiken definieras av män – en av partiernas åtta talespersoner är kvinna…”

Jag räknar till sju män – och en kvinna. Så ser fördelningen ut bland de åtta riksdagspartiernas rättspolitiska talespersoner när valrörelsen nu är igång på allvar. Frågor om lag och ordning ligger enligt opinionsinstituten på fjärde plats bland valfrågorna och alla tävlar om skärpta straff och om upprättelse för brottsoffren. Men hur ska jag som…