”Viktigt med grundmurad förståelse för rättsstaten” – därför vill hon se fler jurister i politiken

Fler jurister i politiken. Det är ett av målen för den tidigare advokaten Sara Göthlin som inför valet jobbar heltid med organisationen ”Om politik”. Hon vill dessutom införa en ”demokratitimme” ute på arbetsplatserna för att ge överbelastade jurister en rimlig möjlighet att bidra. I januari i år tog Sara Göthlin steget fullt ut och slutade…