Pensionssparande superviktigt – för både kvinnor och män

Detta är en annons från Skandia. Sverige har kommit långt på jämställdhetsområdet och trenden går mot en mer jämställd arbetsmarknad. Men de löneskillnader som fortfarande finns mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden påverkar även den framtida lönen: nämligen pensionen. Med vår senaste rapport Lika arbete – olika pension har vi räknat på de pensionseffekterna för olika yrkesgrupper och vad som krävs för att få lika pension för lika arbete. Vad kan då vara bra…