Hon ser till att juridiken hänger med i kundernas utveckling

Foto: Andreas Jarlén

Lotta Bus var tidigare managing partner för en stor advokatbyrå. Nu har hon lämnat byråvärlden för att starta eget. ”En juridisk tjänst är inte detsamma idag som för ett antal år sedan”, säger hon i en intervju med Legally Lady’s systerpublikation – branschtidningen Legally yours.

Lotta Bus, under många år managing partner för advokatbyrån Magnusson, har lämnat advokatbranschen. I april startade hon den egna konsultverksamheten Sincrly.

– Jag har älskat mitt jobb, men har känt att advokatbranschen inte riktigt hänger med i klienternas utveckling, säger hon.

– Det är lite för strama tyglar. Jag har jobbat med branscher och ämnesområden där det händer något nytt hela tiden, som immateriella rättigheter, IT, sociala medier och marknadsföring. Kunderna har länge bett mig om råd kring nya saker där svaren varken finns i lagen eller i praxis. Därför har jag velat utveckla verksamheten på sätt som man inte kan göra om man är kvar i samfundet.

Kan du ge exempel?
– Min huvudbusiness är att kunna erbjuda olika typer av tjänster, till exempel projektledning och it-tjänster. Då får man inte kalla sig för advokatbyrå. Som advokat har jag många gånger känt att jag kommit in för sent i processen. Hade man varit med lite tidigare, som projektledare, så hade resultatet blivit mycket bättre. Men det blir för dyrt att ha en advokat inblandad redan från början. Därför kommer den in senare, när gemene man uppfattar att det behövs. Vid avtalsskrivning, förhandling eller liknande. Men advokater är ofta jätteduktiga projektledare.

Du tar alltså olika mycket betalt för olika typer av tjänster?
– Ja, en värdebaserad prissättning där man sätter sig ner med kunderna och kommer överens om vad det är värt för dem. Man kan kosta tusen kronor i en projektledande fas. Om man sedan skriver avtalet så kanske priset stiger.

Har du anställda nu?
– I framtiden kommer jag sannolikt ha anställda, men nu samarbetar jag i stället med andra konsulter som har specialkompetens. Till exempel it-konsulter och experter på digitalisering och licenshantering. Nu jobbar jag med seniora personer vilket gör att man får högre kvalitet på tjänsterna. Det blir inte de unga biträdande jurister som kunderna kanske är vana vid, som kostar mindre men tar längre tid på sig.
– Hos marknaden är det djupt inrotat att först gå till en it-konsult och sedan till en advokatbyrå. På så sätt behöver jag ändra tankesättet hos många.

På vilka sätt behöver advokatbranschen anpassa sig till nya krav från klienterna?
– Jag är säker på att de lite stramare tyglarna från samfundet inom ett antal år har luckrats upp i vissa delar. En juridisk tjänst är inte detsamma idag som för ett antal år sedan. Många av Advokatsamfundets regler är anpassade för den som arbetar med familjerätt eller brottmål. Det här är ett delikat problem som måste lösas.

Peter Johansson, chefredaktör Legally yours

Läs hela intervju på Legally yours >>