”Det är därför nätverk är så oerhört viktiga. Vi kvinnor ska fortsätta stötta och lyfta varandra. Inspirera, vara förebilder och våga.”

I veckan deltog en av landets allra mäktigaste kvinnor och jurister på Legally Lady Stockholms nätverkslunch. Under lunchen pratade Annie Lööf bland annat om jämställdhet, ledarskap i med- och motgång, om att våga lämna sin comfort zone och vikten av att våga sätta ner foten och vara obekväm när det behövs.

”Har man inte stött på det där glastaket så kan det vara svårt att förstå dess fulla kraft. Har man inte blivit förminskad, pressats för att prestera mer än manliga kollegor, kan det vara svårt att sätta in sig i hur det verkligen är. Det är därför nätverk är så oerhört viktiga. Vi kvinnor ska fortsätta stötta och lyfta varandra. Inspirera, vara förebilder och våga.”

Läs Dagens Juridiks artikel om nätverksträffen här.