”Jurister har stor nytta av retorik” – men kom ihåg att träna!

Våga visa att du kan och träna på hur du formulerar dig. Det säger retorikexperten Barbro Fällman med över 20 års erfarenhet på området. Hon uppmanar också jurister att våga visa mer engagemang och personlighet – för att nå ännu mer framgång.

Att saklighet och korrekthet belönas i juristvärlden är ingen nyhet liksom talesättet ”hellre stum än dum”. Just därför kan vi behöva en hälsosam duvning i retorikens konst där Barbro Fällman har lång erfarenhet.

– Det är inget hokus-pokus och det går snabbt att bli bra på. Allt bygger på logiska system som alla kan lära sig om man tränar, säger hon och pekar på retorikens tre pelare; Etos, logos och patos.

Äkthet och kunskap
Med enkla metoder lär Barbro ut hur man använder sitt etos som kan sägas vara ens äkthet och varumärke medan nästa steg är logos som handlar om kunskap och om att kunna det som man pratar om. Den sista pusselbiten är patos som handlar om ens eget engagemang. Man kan använda olika mycket av de tre delarna men jurister kan tendera att luta sig mycket mot sin kunskap, det vill säga sin logos.

Barbro pekar på hur viktig kombinationen är.

– Visar man alla tre delarna får man pondus och det betyder trovärdighet. Samtidigt finns det givetvis undantag där personer som till exempel ser oborstade ut ändå övertygar genom sin kunskap och sitt stora engagemang.

Fullbokad kalender
Uppvuxen i Afrika och utbildad i Frankrike startade Barbro Fällman sitt företag Retorikcentrum i Stockholm för över 20 år sedan. Efter det har det allmänna intresset för retorik bara växt och Barbros kalender är fullbokad av kurser och medverkan i media. Hon driver även podden Retoriskt tillsammans med två journalister – där komiker, advokater, politiker, näringslivsprofiler och artister intervjuas om hur de använder språket som vapen.

När det gäller juridiken pekar Barbro på att det är mycket inom det juridiska ”språket” som kan vara svårt att förstå för gemene man.

– Jurister behöver anpassa språket och förenkla en del begrepp men det måste fortfarande vara korrekt, säger Barbro.

Övertyga andra jurister
Men när vi pratar med andra jurister är det en annan sak.

– Det är svårast att övertyga de som redan kan och då gäller det att hitta det som jag kallar för motivationsfaktorer. Saker som är lite utanför boxen. Ibland räcker det med att man själv pratar om något ämne som man verkligen kan och som den andre inte kan.

Barbro tipsar också om hur man kan hantera besserwissern.

– Man ska inte ta invändningar som personliga eller vika sig. Istället ska du visa att du också kan. Sedan kan man alltid lägga till ”med all respekt för din kunskap” innan man talar om hur det egentligen ligger till.

Personer med dålig ”attityd”
Ett annat klassiskt exempel är människor som inte lyssnar på vad andra säger.

– Om man möter någon som har en dålig attityd kan man pröva att ställa retoriska frågor som man sedan själv svarar på. Det brukar vara ett utmärkt sätt att få dem att lyssna. Man kan till exempel fråga sig ”vad innebär det här?” och sedan fortsätta med att berätta vad som behöver göras.

Mer patos i rättsväsendet
Barbro konstaterar att det inte finns någon tradition inom svenskt rättsväsende att använda patos, det vill säga känslor och engagemang.

– Vi är så noga med att det ska vara formellt och sakligt och korrekt. Jag vet att man i många sammanhang måste vara modig för att inte falla in i det sättet att tala och jag är övertygad om att det för jurister är en väg till både respekt och framgång.

Män och kvinnor
Barbro talar också om skillnaderna mellan män och kvinnor.

– Jag betonar alltid att det är en jättestor skillnad mellan män och kvinnor. Speciellt i språket. Men om man vet att man har rätt och att man har kunskap ska man framhålla det. Det innebär inte att man gör det på någon annans bekostnad.

Hon uppmanar kvinnor att säga ”jag är mycket bra på det här” och pekar på att det alltid handlar om på vilket sätt man säger saker. Många kvinnor har haft nytta av retorikens verktyg för att undvika att uppfattas provocerande.

– Man ska tänka på att ju mer man har tränat på att formulera sig desto mindre affekt kommer det att finnas i det man säger. Just retoriken gör att man kan säga saker så att varken man själv eller andra hamnar i obalans eller blir uppretade. Men det är inte lätt och i synnerhet inte om man är ensam kvinna i ett sammanhang med en massa gubbar.