Vi tror på samarbete

 

Vi samarbetar med noga utvalda partners som delar våra värderingar och visioner. Företag som vill vara med och bidra till förändring genom att stötta Legally Ladys verksamhet. Vi erbjuder individuellt utformade partnerskapspaket för medlemsföretag, andra företag i juristbranschen och externa företag som erbjuder tjänster eller produkter som är attraktiva för våra medlemmar. Vill ni vara med på vår resa?

Är ni en advokat- eller juristbyrå som värnar om jämställdhet och vill profilera er inom branschen?

Jämställda bolag är mer konkurrenskraftiga och mer lönsamma. Undersökningar visar dessutom att klienter till just advokatbyråer rankar jämställdhetsfrågan som den viktigaste hållbarhetsfrågan. Bland de klienter som köper advokattjänster till högst värde per år är kraven och förväntningarna på samhällsansvar som störst. Samtidigt uppger få av de tillfrågade att de ser att advokatbyråerna tar ansvar i frågan på ett konkret sätt.

Som Legally Ladys samarbetspartner är ni med ocbidrar till, och tar ställning för, en mer jämställd arbetsplats och bransch. Vi erbjuder skräddarsydda partnerpaket anpassade utifrån era behov och önskemål. Varmt välkomna att kontakta oss för en fortsatt dialog rörande ett potentiellt partnerskap.

Ett partnerskap med Legally Lady:

  • Utgör en konkret åtgärd för jämställdhet
  • Skapar mervärde för era medarbetare som också ger något konkret tillbaka in i verksamheten
  • Kan utnyttjas för Employer Branding
  • Ni visar att ni tar ansvar vilket enkelt kan synliggöras i förhållande till externa företag, samarbetspartners, potentiella klienter och övriga i branschen
  • Ger er möjlighet att utnyttja Legally Ladys varumärke vilket innebär att inkluderas och lyftas fram i våra kanaler
  • Skapar förutsättningar för Legally Lady att fortsätta utveckla sitt jämställdhetsarbete vilket gynnar alla i branschen

Kan ni erbjuda tjänster eller varor som är attraktiva för våra medlemmar?

Vill ni få en genväg till exponering och publicitet inom juristbranschen? Vill ni på ett enkelt sätt nå ut till en nischad målgrupp som dessutom kan vara svår att nå via andra kanaler? Erbjuder ditt företag tjänster eller produkter som ni tror skulle vara attraktiva för våra medlemmar?

Som vår samarbetspartner når ni en attraktiv målgrupp på ett smart sätt. Ni visar att ni står bakom Legally Ladys värderingar och att ni är med och stöttar vårt arbete för en mer jämställd juristbransch. Vi erbjuder skräddarsydda sponsorpaket anpassade utifrån er verksamhets behov och önskemål. Varmt välkomna att kontakta oss för en fortsatt dialog rörande ett potentiellt samarbete.

BW_Irene Bernald trendspanar
Blendow Group Institute logotyp