”Uppenbart att advokatkvinnor inte gör karriär på lika villkor”

Jenny Kallerman och Sofia Larsen

DEBATT – av Sofia Larsen, ordförande Jusek, Jenny Kallerman, bolagsjurist och vice ordförande Jusek.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg menar i ett debattinlägg i SvD (13/12) att hon inte sett någon trovärdig rapport om hinder för kvinnor i advokatvärlden att göra karriär.

Juseks rapport ”Karriär på lika villkor för advokater” från 2015 visar att över en tredjedel av advokatkvinnorna upplever sig missgynnade när det gäller arbetsuppgifter, lön och delägarskap. Har rapporten gått Advokatsamfundet förbi?

Advokatsamfundet och generalsekreterare Anne Ramberg vill gärna skilja på trakasserier av sexuell natur och frågan om kvinnors karriärmöjligheter. I vår värld är det självklart att dessa två hänger ihop. Förekomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatser, som i stor utsträckning riktas mot kvinnor, är ett uppenbart hinder för kvinnor att göra karriär på lika villkor som män.

Anne Ramberg hävdar i en debattreplik på SvD Brännpunkt (13/12) att hon inte sett någon trovärdig rapport om hinder för kvinnor i advokatvärlden att göra karriär. Från Juseks sida finner vi det uttalandet märkligt.

År 2015 släppte Jusek rapporten ”Karriär på lika villkor för advokater”. Rapporten visar att 43 procent av kvinnorna helt eller delvis upplever sig missgynnade när det gäller arbetsuppgifter. Drygt 30 procent anser sig missgynnade i fråga om lön och delägarskap.

Till grund för rapporten ligger en enkätundersökning bland samtliga medlemmar i Juseks advokatsektion.

En liknande undersökning gjordes år 2006. Under ett decennium har mycket lite hänt. Lika många kvinnor känner sig missgynnade i fråga om lön och delägarskap som då den förra undersökningen genomfördes.

Många av medlemmarna i Juseks advokatsektion är också medlemmar i Advokatsamfundet. Menar samfundet och Anne Ramberg att de egna medlemmarnas vittnesmål inte är trovärdiga?

Att Advokatsamfundet har så svårt att se och erkänna att det finns mönster i samhället som gynnar män framför kvinnor är bekymmersamt.

Att vi enas om att kvinnor möter hinder i sin karriär på ett annat sätt än män innebär inte att vi slår fast att alla kvinnor möter dessa hinder eller att män som grupp aktivt missgynnar kvinnor. Vi konstaterar helt enkelt att det fortfarande finns stora utmaningar på vägen mot ett jämställt arbetsliv.

Juseks rapport: ”Karriär på lika villkor för advokater” >>