Framgång betyder olika saker för olika människor och Legally Lady handlar lika mycket om mentalt välbefinnande som om karriär och ekonomi. Vi vill se dig här oavsett var du befinner dig i ditt yrkesliv och oavsett vilken titel du har. Även du som har valt en karriär utanför juridiken.

Kvinnor är duktiga på att nätverka generellt i vardagslivet, men vi behöver bli bättre på att använda nätverken för att faktiskt prata jobb och karriär. Tänk på hur många hundratals år av erfarenhet vi har tillsammans och kan dela med varandra. Vi behöver varandra inte bara för att få goda råd eller dela med oss av erfarenheter utan också för att få en stund där vi kan komma bort från vardagen och få reflektera över saker och ting tillsammans.

Hos Legally Lady får du möjlighet att samtala med andra kvinnliga jurister om dilemman, utmaningar och strategier för att hantera och utveckla ditt yrkesliv. Du får kontakter som du tryggt kan följa upp även utanför nätverket.

Vi erbjuder sammanlagt tio sammankomster under året, dels i form av kompetensutvecklande karriärfrukostar med intressanta föreläsare, dels inspirerande kvällsevent med spännande gäster, där vi också bjuder på mat och dryck. Vi har också två tillfällen med Lunch & Learn när vi äter lunch tillsammans och lyssnar på ett intressant föredrag.

Vi håller även kontakten med dig mellan sammankomsterna via vårt nyhetsbrev med inbjudningar, aktuella artiklar och annat användbart material.

Blendow Group har arbetat med juridisk kompetensförsörjning i mer än 20 år och har daglig kontakt med yrkesverksamma jurister runt om i Sverige. Vi kan det här!

Välkommen!