Ladybloggen: Ingen kvinna inom synhåll när regeringen utser chefer till prestigeposter

Regeringen har haft två strålande möjligheter att välja en kvinna till en viktig topposition. Först ny Rikspolischef och sen ny Säpo-chef. Men icke – det blev två män – igen. Vi har därmed bara män i ledningen för Sveriges största prestigemyndigheter inom det straffrättsliga området. Ingen kvinna inom synhåll, utom möjligen i passagerarsätet. Inom kort…