Lagman Petra Lundh om reaktionerna efter Fittjamålet

Gruppvåldtäkten i en portuppgång i Fittja 2016 uppmärksammades stort. Södertörns tingsrätt hade därför genomfört noggranna förberedelser innan man skulle meddela dom i målet. – Vi har diskuterat hur vi bäst hanterar den här sortens uppmärksammade mål, och vi tyckte att vi i detta fall hade planerat det väl. Det berättar lagman Petra Lundh i en…