Lagman Petra Lundh om reaktionerna efter Fittjamålet

Lagman Petra Lundh. Foto: Jessica Gow/TT

Gruppvåldtäkten i en portuppgång i Fittja 2016 uppmärksammades stort. Södertörns tingsrätt hade därför genomfört noggranna förberedelser innan man skulle meddela dom i målet.
– Vi har diskuterat hur vi bäst hanterar den här sortens uppmärksammade mål, och vi tyckte att vi i detta fall hade planerat det väl. Det berättar lagman Petra Lundh i en intervju med Legally Yours.

Det blev chefsrådmannen Erica Hemke som tilldelades målet. Hon medietränades för att på bästa sätt kunna kommunicera domen.

– Erica skrev också en tresidig sammanfattning av domen, som skickades ut samtidigt med pressmeddelandet. Hon hade också en särskild pressträff där hon berättade varför tingsrätten dömt som den dömt. Hon var tillgänglig för media och svarade på alla frågor. Jag tycker att hon var så pedagogisk och tydlig som hon kunde vara. Men det går ändå aldrig att förutse reaktionerna, säger Petra Lundh.

Samtliga tre åtalade friades i december. Rätten menade att bevisningen inte räckte för att grov våldtäkt skulle kunna styrkas. Bland annat gjordes inte den tekniska undersökningen förrän ett år efter att brottet begåtts. Reaktionerna från allmänheten var kraftiga. En uppmärksammad demonstration arrangerades i Gamla stan i Stockholm.

– Jag kan förstå reaktionerna. Det handlar om en påstådd handling som är avskyvärd, säger Petra Lundh.

Offrets målsägandebiträde Elisabeth Massi Fritz beskrev domen som ”en skam för det svenska rättssystemet” och det tycker Petra Lundh var att gå för långt.

– Som professionella aktörer har vi ett ansvar för att inte förmedla en felaktig bild. Det är allvarligt att gå ut så kategoriskt och hårt. Det här skadar förtroendet för domstolarna, det är jag helt säker på. Säger man att domstolarna inte förstår någonting, ja då förmedlar man den bilden utåt. Av de som kommenterat domen har också de flesta sagt att den är välskriven.

– Sedan förstår jag att man kan vara missnöjd med bevisvärdering och annat. Det är ju precis av den anledningen som man ska vända sig till överdomstolen. Och nu kommer ju snart en prövning i hovrätten, vilket är bra.

Södertörns tingsrätt fick efter domen ta emot en rad hatiska och hotfulla mejl och brev men efter att Petra Lundh och Erica Hemke varit ute och pratat om domen har det lugnat ner sig.

Läs hela intervjun i Legally Yours >>