De startade eget skiljedomsinstitut med smartare kommunikation

Linn Bergman, styrelseordförande, och Christina Blomkvist, VD.

De var först med att lansera en digital plattform för ”smartare kommunikation” i skiljedomsförfaran-den. Det gav dem en plats i Dagens Industris tävling om nästa techsuccé och en plats bland de startups som håller på att ”omvandla jurist-branschen i Norden”. I höstas startade juristerna Linn Bergman och Christina Blomkvist ett eget skiljedomsinstitut.

Skiljedomsinstitutet Inires finns i Stockholm och Malmö men erbjuder sina tjänster i hela Sverige. Dagens Juridik har pratat med grundarna.

Grattis till placeringen på Business Insider Nordic’s startup-lista. Vad tror ni är anledningen till att ni kommit med där?

– Vi är först med att introducera en ändamålsenlig samarbetsplattform i en bransch där det finns stora effektivitetsvinster att göra. Det i kombination med nydanande skiljedomsregler som möter företagens behov av snabbhet, förutsebarhet och kostnadseffektivitet gör oss unika.

– Den tekniska lösningen minskar administrationen för var och en som deltar i ett skiljeförfarande, kanske mest för institutet och skiljedomarna, men även för ombud. Parterna får dessutom direkt insyn i sitt förfarande vilket gör att de själva kan hålla sig uppdaterade istället för att alltid gå via sina ombud.

På vilket sätt kommer just ni att påverka en omvandling av juristbranschen?

– När det gäller tekniska lösningar som underlättar det löpande arbetet har inte mycket hänt i branschen. Vi erbjuder inte bara en digital plattform utan också forskningsbaserade regler som främjar rationell tvistelösning. Detta påverkar företagens konkurrenskraft genom att man frigör resurser som kan användas i verksamheten istället.

– På sikt räknar vi med att kunna ge juristerna ännu mer kvalificerat stöd med hjälp av det som kallas för artificiell intelligens. De tekniska verktygen vi erbjuder gör att aktörerna i förfarandena slipper enkla, administrativa sysslor och kan fokusera på det kvalificerade arbetet och det som är svårt. Det sänker också kostnaderna för skiljeförfarande och höjer kvaliteten.

– Vår prismodell är också nytänkande på det sättet att vi tar betalt utifrån hur lång tid ett förfarande pågår istället för hur stort värde det rör samtidigt som våra regler är utformade så att förfarandet hela tiden rör sig framåt.

Ni vill också förbättra domsskrivningen?

– Ja, vi vill höja standarden för domskäl för att bidra till rättsutvecklingen inom näringslivet. Vårt mål är att domskälen ska vara pedagogiskt skrivna, välgrundade och innehålla hänvisningar till de rättskällor som tillämpats.

– För att öka skiljedomarnas incitament att skriva domar av hög kvalitet och att öka insynen i skiljeförfarande publicerar vi anonymiserade referat av Inires skiljedomar. Referaten kan användas inom forskning, rättstillämpning och av praktiker och de ska hålla en nivå som tål granskning.

– Med vår modell uppmuntras också partsombuden att arbeta konstruktivt istället för att lägga fokus på förhalningsstrategier. Vi vill att klienterna ska få sin tvist löst så snabbt som möjligt.

Vad fick er att starta ett eget skiljedomsinstitut?

– Det finns tydliga tecken på att skiljeförfarande inte fungerar som det borde och att näringslivets förtroende för skiljeförfarande minskar. Vi känner att vi har ett ansvar för att förbättra det och för att de avtal som företag skriver ska ha ett värde också den dag det blir tvist.

– Det är trots allt både dyrt och tidskrävande att processa och då vill man vara nöjd med såväl process som utfall. Ett känt faktum är att många företag väljer bort skiljeförfarande antingen genom att de inte skriver in en skiljeklausul eller att de väljer att förlikas istället för att påkalla skiljeförfarande eftersom utfallet av en tvist är alltför osäkert eller kommer att ta alltför lång tid. Den trenden vill vi vända.

Vad har ni fått för respons från branschen?

– Responsen har varit fantastisk och vi har fått nästan uteslutande positiva kommentarer från både företagsorganisationer, bolagsjurister och advokatbyråer. Det är tydligt att många vill ha en förändring mot ett ökat fokus på företagens intressen och att det finns en viss frustration kring det faktum att utveckingen inom skiljeförfarande har stått stilla trots att omvärlden har förändrats i snabb takt.

– När vi har varit ute och presenterat vår digitala plattform har reaktionen från byråer som arbetar med skiljeförfarande varit att ”det är jättemärkligt att detta inte har funnits tidigare – det borde vara en självklarhet”. Nu är vi där.

Hur ser år 2018 ut för er och vad hoppas ni på?

– Vi hoppas självklart på en stark inströmning av nya mål. Företagen har låtit skiljeförfarandebranschen leva sitt eget liv och vi hoppas att 2018 är året då ännu fler bolag börjar tänka efter vad de egentligen förväntar sig av sin egen tvistlösningsform och att de inser att det nu finns en aktör med en infrastruktur som utgår från deras intressen och behov.

– Vi tror också att många advokater och skiljedomare är villiga att testa nya verktyg för att kunna leverera ett större värde till sina klienter.