Ny reglering om oaktsamhet viktigare än samtycke – Mari Heidenborg om nya sexbrottslagen

Den nya samtyckeslagen har nu klubbats i riksdagen men justitierådet Mari Heidenborg pekar på att det är den nya oaktsamhetsregleringen som främst kommer att ge genomslag juridiskt. Det svåraste bevisläget kvarstår dock – när ord står mot ord.

Justitierådet Mari Heidenborg lämnade i oktober 2016 över Sexualbrottskommitténs förslag till skärpt sexualbrottslagstiftning till regeringen. Efter kritik från lagrådet och lite justeringar klubbades förslaget tidigare i veckan i riksdagen.

– Nu är det i hamn. Det är alltid en tillfredsställelse när ens arbete faktiskt leder till någonting, säger Mari Heidenborg till Dagens Juridik.

Hon är nöjd med att de flesta av kommitténs förslag slutligen har lett till lagstiftning men hon anser att fokus har riktats för mycket på samtyckesregleringen.

– Det finns andra delar som är minst lika viktigt. Det gäller framför allt oaktsamhetsregeln och stödet till målsäganden där man inför ett krav på att stödet ska sättas in direkt i samband med polisanmälan.

Viktig normativ betydelse
När det gäller samtyckesregleringen så innebär den enligt Mari Heidenborg inte en stor förändring i den praktiska tillämpningen eftersom beviskraven kommer att vara höga även i fortsättningen. Däremot har regleringen en viktig normativ betydelse som ska leda till färre övergrepp. I förlängningen handlar det om att det ska bli tydligare var gränsen går för vad som är straffbart.

– Från den 1 juli i sommar måste du förvissa dig om att den du ska ha sex med faktiskt är med på det, förklarar Mari Heidenborg, som också framhåller att det svåraste bevisläget kommer att kvarstå – när ord står mot ord.

Oaktsamhet kan vara våldtäkt
Men den nya bestämmelse som har störst betydelse är enligt Mari Heidenborg oaktsamhetsregeln som innebär att en gärningsperson kan dömas för oaktsamhetsbrott om personen inte har uppsåt i förhållande till om den som han eller hon har sex med deltar friviiligt.

Det kan handla om situationer där offret till exempel har varit medvetslöst, berusat eller väldigt rädd och där gärningspersonen har insett risken för eller i vissa fall borde ha förstått att det inte alls handlade om en frivillig sexuell kontakt.

– Lagstiftningen blir alltså mer heltäckande med det nya oaktsamhetsregleringen och fler situationer än tidigare kommer att kunna bedömas som våldtäkt, förklarar hon.

Det innebär i sin tur att man kan förvänta sig fler fällande våldtäktsdomar än tidigare eftersom regleringen i praktiken innebär en bevislättnad.

Justering efter kritik
Det ursprungliga lagförslaget fick kritik av lagrådet och justerades i propositionen. Den största förändringen handlade om frivillighet där kommittén hade en tydligare reglering av vad frivilligheten innebär, bland annat om hur den skulle komma till uttryck.

Nu finns det istället en skrivning som innebär att det finns ett utrymme för att tolka in frivillighet även om den inte har varit tydligt uttryckt.