”Viktigt med grundmurad förståelse för rättsstaten” – därför vill hon se fler jurister i politiken

Foto: Anna Järphammar

Fler jurister i politiken. Det är ett av målen för den tidigare advokaten Sara Göthlin som inför valet jobbar heltid med organisationen ”Om politik”. Hon vill dessutom införa en ”demokratitimme” ute på arbetsplatserna för att ge överbelastade jurister en rimlig möjlighet att bidra.

I januari i år tog Sara Göthlin steget fullt ut och slutade på advokatbyrån och gick ur Advokatsamfundet. Hon skulle satsa på politiken och på demokratin.

Tillsammans med juristerna Catharina Belfrage Sahlstrand och Helena Hedbäcker hade hon grundat organisationen ”Om politik” – ett projekt som ska öka kunskapen om vårt demokratiska system och uppmuntra fler att ta plats i partipolitiken.

”Jag blev frustrerad”
Själv kandiderar Sara Göthlin till kommunfullmäktige i Danderyd för Liberalerna och hon vill se fler jurister som engagerar sig politiskt både på riksnivå och lokalt.

– Jag blev frustrerad av att så lite av den juridiska kompetensen fanns i partipolitiken och jag ville föregå med gott exempel, berättar hon.

I en tid med hård retorik och ett många gånger infekterat debattklimat betyder jurister enligt henne extra mycket.

– Det är viktigt med vårt perspektiv där det finns en grundmurad förståelse för rättsstaten och för hur demokrati faktiskt fungerar, säger hon.

”Behöver inte hålla med”
Med ”Om politik” vill Sara Göthlin också påverka den demokratiska förankringen som hon tycker svajar i årets valrörelse. Det handlar framför allt om avståndet mellan vanliga människors åsikter och om hur politik kommuniceras.

– Som medlemmar i ett parti har vi chansen att vara med och forma politiken, snarare än att vara passiva konsumenter av färdiga förslag. Man behöver inte hålla med om allt i ett parti, det går bra att vara med ändå, säger hon.

Sara Göthlin pekar särskilt på att jurister behövs i diskussionerna.

– Vi jurister har ofta fördjupat oss i olika rättsfrågor om till expempel straffrätt och arbetsrätt. Vi kan bidra jättemycket med perspektiv och med att säga ifrån när åsikterna blir för för extrema eller bygger på direkt felaktiga fakta.

”Demokratitimme” på jobbet
Tröskeln till engagemanget ska enligt Sara Göthlin vara låg men hon har sett en arbetsmiljö där kompetenta personer är så överbelastade att de inte ens hinner med sina familjer. Det väckte en idé om vad arbetsgivare skulle kunna göra.

– Jag har sett så många duktiga jurister som bara hinner med sitt jobb. Därför skulle jag kunna tänka mig att man kan ha en ”demokratitimme” på jobbet precis som man har friskvård.

Hon pekar på hur det blir allt svårare att få ledigt för politiska förtroendeuppdrag och att arbetsgivare faktiskt också har ett ansvar för att folk får utrymme att kunna ta del av politiken.

– Det handlar om hur vi kan göra det möjligt att hitta tiden till politiskt engagemang, avslutar Sara Göthlin

Lyssna också på Sara Göthlin i podcasten ”Vem är du i politiken” där hon möter politiska experter och reder ut vad politik egentligen är.

Sara gästar Legally Lady den 25 september och pratar om valresulatet.