Självinsikt som nyckel till ett bra yrkesliv – här är rekryteringsexpertens bästa tips

Viveka Holm tillsammans med Legally Lady’s Anna Wetterqvist

”Boosta ditt självförtroende genom att lära känna dig själv och dina drivkrafter” var temat för Legally Lady’s sista inspirationskväll för våren.

Rekryteringsexperten Viveka Holm pratade varmt och kunnigt om att självinsikt är nyckeln till ett fungerande och lyckat yrkesliv. Det behöver inte innebära ”framgång” i betydelsen titlar och pengar, utan snarare allt som gör att vi mår bra och känner oss motiverade.

Vi fick också bland annat fundera över vikten av att stå upp för sina värderingar och hur påverkade vi är av det vi lärt oss när vi var små.

Viveka berättade om sitt ”mantra” som hon tar med sig överallt – ”Do what you love and love what you do”. Hon pekade också på att även om alla kan vara rätt personer, kompetenta och engagerade passar inte alla in överallt.

Hon lämnade flera tips på vad vi kan tänka igenom hos oss själva för att vi ska kunna påverka våra yrkesliv på bästa sätt:

  • Identifiera det du är bra på
  • Vilka är mina värderingar
  • Vad behöver jag av en chef
  • I vilken företagskultur blir jag bäst
  • Vilken personlighetstyp är jag

Nästa Legally Lady-träff är den 4 september. Nu önskar vi alla en härlig sommar!

Kvällen inleddes med trevligt mingel som vanligt

Det fanns bubbel i glasen

Jani Andersson, vd på Metropol Aktioner, berättade om de senaste inredningstrenderna och om hur man säljer och köper smartast.