Kommunikationsproffs och ekonom ny vd på Magnusson

Hallå där – Ewa Ihrman som är ekonom och ny VD på Magnusson advokatbyrå och närmast kommer från kommunikationsbranschen…

Vad innebär det att vara vd på en advokatbyrå?

– För mig är VD-skapet ett serviceyrke oavsett bransch och det handlar till stor del om att leda och driva verksamheten framåt. Detta gäller oavsett om du är VD på advokatbyrå eller inom annan verksamhet.

Vilken betydelse har det att du är ekonom och inte jurist?

– Det handlar för mig i första hand om vilka erfarenheter och bakgrund man har med sig. Själv har jag erfarenhet av ledarskap och drift från kommunikationsbyrån AWB samt den digitala körskolan My Driving Academy.

– Min ekonomiska kunskap är givetvis ingen nackdel men i detta läge skulle jag säga att det entreprenöriella i kombination med erfarenheten att bygga och utveckla verksamheter har större betydelse.

Varför behöver man inte vara jurist för att leda en advokatbyrå?

– I första hand ska man vara en god ledare, oavsett akademisk bakgrund. Min egen utgångspunkt bygger på vad individer gör och inte vilka de är. I en ledande roll är det viktigt att vara lyhörd och öppen och medverka till att såväl verksamheten som de anställda mår bra och utvecklas.

Vad tar du med dig från kommunikationsbranschen?

– Advokatbyråer kan bli bättre på att synas, vara mer tillgängliga, lära känna och kommunicera enkelt med klienter och omvärld. Magnussons kärnverksamhet är juridisk spetskompetens som ger stort inflytande hos klienter och beslutsfattare. Vi tar helt enkelt ett väldigt stort ansvar men det syns inte och hörs inte. Där kan vi lära av kommunikationsbranschen som ständigt förnyar sin kommunikation med omvärlden.

Vad ser du som den viktigaste utmaningen för branschen framöver?

– Legal Tech, automatiseringen och digitaliseringen är både en möjlighet och ett hot.