”Nazister vill utplåna vår demokrati – men använder våra fri- och rättigheter för att få demonstrera”

Debattartikel från Dagens Juridik av Anna Rogalska Hedlund, jur. kand. specialiserad på fri- och rättighetsjuridik, tidigare medarbetare på Centrum för rättvisa, Europadomstolen och EU-kommissionen. Det är inte konstigt att folk blir förvirrade av att en organisation som till synes har till syfte att omkullkasta vår demokrati och utplåna våra fri- och rättigheter ska kunna åberopa…

Hon utreder misstänkt korruption inom Europarådet

Efter många år som advokat, ordförande för Advokatsamfundet, domare i Europadomstolen och chefs-JO har Elisabet Fura blivit ”frilans”. Ett av hennes just nu pågående uppdrag är känsligt – hon utreder misstänkt korruption inom Europarådets parlamentariska församling. Tidsramen är snäv. Till jul ska Elisabet Fura och hennes kollegor – Sir Nicolas Bratza och Jean-Louis Bruguière –…